Nieuws ?>

Nieuws

Rotonde bij De Molen in gebruik genomen
De afgelopen jaren was de kruising aan de Vaartstraat, Horst en van Haestrechtstraat voor veel mensen gevoelsmatig de meest gevaarlijke kruising. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de aanleg van een rotonde. Vandaag heeft wethouder Gerard Bruijniks de rotonde geopend. De komende maanden komen er nog parkeerplaatsen bij voor de restaurants. Vanaf half september is de kruising voor al het verkeer gestremd geweest.
Er waren een paar behoorlijke tegenvallers in verband met de ondergrondse infrastructuur. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de voltooiing van de rotonde. Ook het Noordelijk gedeelte van de snelfietsroute F 261 nadert zijn voltooiing, deze week is de laatste asfaltlaag aangebracht op De Horst en is de fiets kruising bij Vesseur aangepast aan de F261. Het heeft even geduurd, maar het wachten is echt de moeite waard geweest.
Met dank aan de aannemer en onderaannemers en de afdeling Infra van de Gemeente Loon op Zand!

 

 

 

 

 

Nieuwe fractievoorzitter: Jos Groenendaal
GemeenteBelangen heeft per 1 juni 2019 een nieuwe fractievoorzitter. Jos Groenendaal zal deze functie op zich gaan nemen. De huidige fractievoorzitter Wim Veldkamp heeft bij zijn aantreden in de nieuwe fractie aangegeven het een jaar te willen doen en dan te evalueren of hem dit bevalt. Hij geeft aan dat hij te weinig toekomt aan die onderwerpen waar zijn kennis en passie liggen, namelijk het Sociaal Domein, Wonen en het Wijkgericht Werken. Wim wil graag meer tijd en energie besteden aan deze onderwerpen in de raad en hij zal de rol van vicefractievoorzitter gaan vervullen binnen de fractie van GemeenteBelangen. Voor Wim was het een enerverend en vooral leerzaam jaar.

Jos Groenendaal gaat het fractievoorzitterschap per 1 juni van Wim Veldkamp overnemen.
Jos heeft al enkele jaren ervaring als lid van de fractie van GemeenteBelangen en als raadslid bekleedt hij diverse functies en staat PHOTO-2019-05-13-22-09-27 Jos Groenendaaldaarbij met beide benen in de maatschappij. Precies waar GemeenteBelangen voor staat:
“Dichtbij en Betrokken”.

Zowel de fractie als het bestuur van GemeenteBelangen ondersteunen Jos van harte als fractievoorzitter.

Het bestuur en de fractie van GemeenteBelangen:

 

Bestuur en fractie GemeenteBelangen

9BAB9C4C-1EAF-4F57-B3A3-40832A0CB8E4

Nieuw bestuur voor GemeenteBelangen
Op maandag 5 november 2018 is de algemene ledenvergadering van GemeenteBelangen gehouden. Hierbij zijn er drie nieuwe leden voor het bestuur gekozen.  Een foto volgt nog.

Daarnaast is er ook afscheid genomen van enkele bestuursleden die sinds jaar en dag GemeenteBelangen op de achtergrond hebben hebben ondersteund.  Wij danken hen voor hun jarenlange, tomeloze inzet!
Op de foto’s ziet u voorzitter Corrie van Os, secretaris Rini van der Laak en penningmeester Henk Mathijssen.

 

De Werft
Op zaterdag 8 september is de nieuwe sporthal De Werft onder grote belangstelling geopend.
In de mooie ruimtes konden de sporters meteen aan de slag, zo liet de judo club in de dojo ruimte de leerlingen oefenen, was de KGV met turners en freerunners aanwezig en konden we badmintonners lekker zien sporten.
De Werft is gebouwd in samenwerking met de verenigingen en op aandringen van GemeenteBelangen is de accommodatie groot genoeg om alle sporters de ruimte te bieden om lekker te kunnen sporten. Maar ook andere grote evenementen kunnen hier plaats vinden, zoals een concert van onze HarmonieKaatsheuvel.

We zijn dan ook trots dat de sporthal zo ruim en zo mooi is geworden!
We wensen alle verenigingen, sporters en de vele vrijwilligers heel veel plezier in deze nieuwe sporthal!

 

 

 

 

Installatie van de nieuwe raadsleden:

IMG_6777

Op de foto: de nieuwe fractie van GemeenteBelangen.

kiezers bedanktOp woensdag 21 maart 2018 heeft u gestemd voor de verkiezing van de raad van onze gemeente. Door gebruik te maken van uw democratisch kiesrecht bepaalt u de samenstelling van de gemeenteraad, die besluiten neemt over belangrijke zaken in onze gemeente.
Het opkomstpercentage was met 55% fors hoger dan bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen. Dank dat u gebruik heeft gemaakt van uw stemrecht want iedere stem is er een(d)tje!.

Namens GemeenteBelangen wil ik de ongeveer 3200 inwoners die op ons gestemd hebben, bedanken voor hun stem en het in ons gestelde vertrouwen.
Dat betekent dat we met 6 zetels in de raad de belangen van u in de gemeente kunnen gaan vertegenwoordigen.

De volgende personen zijn dankzij u met voorkeurstemmen tot raadslid benoemd:
1) Gerard Bruijniks
2) Bertus Kemmeren
3) Wessel van Boven
4) Jos Groenendaal
5) Wim Veldkamp
6) Caroline Samuels-Soeterboek

We zullen samen met u (Betrokken en Dichtbij) verder werken aan de instandhouding en ontwikkeling van onze drie kernen.
U kunt de ontwikkelingen volgen op de site van GemeenteBelangenloz.nl en onze Facebookpagina.

De komende weken staan in het teken van het samenstellen van een nieuwe coalitie waarbij we als grootste partij natuurlijk een belangrijke rol spelen. Het gaat er daarbij om dat we een ploeg samenstellen die kan rekenen op een brede steun van de plaatselijke bevolking en die de belangrijkste doelstellingen vanuit ons verkiezingsprogramma mee ondersteunen.
Op 28 maart nemen we afscheid van de oude raad en op 29 maart installeren we de nieuwe raad. U bent daarbij van harte uitgenodigd.

Nogmaals dank voor uw stem en steun,

Lijsttrekker GemeenteBelangen,
Gerard Bruijniks

 

Afscheid van de oude raad
Op woensdag 28 maart hebben we afscheid genomen van de oude raad. Onze fractieleden Loes Heijs, Ad van Laarhoven en Henk van Komen kregen hierbij de erepenning van de gemeente Loon op Zand in brons of zilver, en Loes en Ad werden Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. (foto’s: Jan in ’t Groen)

Een klein stukje uit de toespraak van de loco-burgemeester Gerard Bruijniks bij het uitreiken van de onderscheiding voor Loes:

Mevrouw L.E.J. (Loes) Heijs – Schouten is in de afgelopen 12 jaar een prominent vertegenwoordiger van de fractie van GemeenteBelangen geweest en in die hoedanigheid heeft zij zich ontwikkeld tot een belangrijk boegbeeld van niet alleen de fractie, maar van de gehele gemeenteraad.

Het feit dat zij in haar eerste raadsperiode (2006-2010) in alle unanimiteit tot vicevoorzitter van de raad werd verkozen zonder dat er een feitelijke raadsstemming plaatsvond, onderstreept dat nog eens. Haar betrouwbare en zeer correcte houding leidde er ook toe dat de fractievoorzitters mevrouw Heijs – Schouten gevraagd hebben om het seniorenconvent als onafhankelijk persoon voor te zitten. Ook in de agendacommissie vervulde zij, daartoe door de raad gekozen, als voorzitter eenzelfde rol.

Voor zowel voormalig burgemeester Wim Luijendijk als ook voor huidig burgemeester van Aart is mevrouw Heijs – Schouten een bijzonder waardevolle steunpilaar geweest. Met kritische blik beschouwde zij het functioneren van de raad en diens voorzitter. Tevens observeerde zij de processen om de gemeenteraad heen. Zij stelde steeds de belangen en diverse invalshoeken van de raad centraal en verving vanuit die houding de burgemeester wanneer nodig en voorzag deze  altijd van treffend advies.

Naast haar buitengewone wijze van invullen van haar raadslidmaatschap, is vooral de manier waarop zij als persoon aanwezig was in diverse vergaderingen van grote toegevoegde waarde geweest. Begripvol, warm en loyaal zijn kernwoorden die op haar van toepassing zijn. Een bruggenbouwer in de puurste zin van het woord.

Een klein stukje uit de toespraak van de loco-burgemeester Gerard Bruijniks bij het uitreiken van de onderscheiding voor Ad:

De heer A. (Ad) van Laarhoven was in de afgelopen 12 jaar de voorzitter van de grootste fractie van de gemeenteraad van Loon op Zand, GemeenteBelangen. En ondanks dat de verschillen in fractieomvang niet heel groot zijn, waren deze ook niet zonder betekenis.

De heer Van Laarhoven stond en staat voor het belang van de gehéle gemeente Loon op Zand en heeft dat ook in woord en gebaar uitgedragen. Kenmerkend voor het sympathieke karakter van de heer Van Laarhoven liet hij bewust ruimte aan andere fracties als er specifieke onderwerpen over het kerkdorp Loon op Zand aan de orde waren. Elkaar iets gunnen als basis van vertrouwen en samenwerking, op de wijze zoals de heer Van Laarhoven dat graag zag.

Niet alleen de gemeente Loon op Zand zelf kon rekenen op de aandacht van de heer Van Laarhoven, ook voor de regio Hart van Brabant toonde hij warme belangstelling. Immers, als samenwerkingsverband van negen gemeenten een voorbeeld bij uitstek voor een op samenwerking gericht raadslid. Daarbij hamerde hij op het belang van blijven praten met elkaar. Niet teveel vergaderen, maar een goed gesprek voeren.

En zo verbond de heer Van Laarhoven zijn visie op het openbaar bestuur en samenwerking aan zowel de gemeenteraad van Loon op Zand als diverse andere samenwerkingsverbanden. Alleen ga je wellicht sneller, maar samen komen je verder.

Geheel bij zijn stijl past dan ook de gave om, wanneer de inhoudelijke voorstellen in de raadszaal leidden tot moeizame debatten, terug te gaan naar de eenvoud der dingen. ‘Gezond boerenverstand gebruiken’ is een uitdrukking die met veel waardering op de heer Van Laarhoven van toepassing is.

Een klein stukje uit de toespraak van de loco-burgemeester Gerard Bruijniks bij het uitreiken van de erepenning voor Henk:

De heer H. (Henk) van Komen was raadslid in de afgelopen raadsperiode van 2014 – 2018. In de laatste twee jaren van de voorafgaande raadsperiode 2012 – 2014, was hij ook wethouder.
Begin 2012 trad hij aan in deze bestuursfunctie, op voordracht van de fractie GemeenteBelangen. Hij heeft toen de portefeuille Economische Zaken en Sociaal-Culturele Zaken met verve vervuld tot het aantreden van de nieuwe gemeenteraad in 2014.

Bij de start van de nieuwe gemeenteraad in 2014 maakte hij deel uit van de raad als fractielid van GemeenteBelangen. Als raadslid richtte hij zich de afgelopen vier jaar op dezelfde zaken als waar hij zijn hart als wethouder ook aan had verpand: Economische Zaken en al datgene wat met het verenigingsleven te maken heeft.

De heer Van Komen heeft op bijzonder goede wijze de omslag weten te maken van bestuurder naar volksvertegenwoordiger. Het waren vaak dezelfde, complexe zaken, zoals de ondersteuning van het verenigingsleven en onze economische ontwikkeling, waar hij mee te maken kreeg. Het gevaar ligt op de loer om als wethouder plaats te nemen op de raadszetel, echter is de heer Van Komen er in geslaagd uit deze valkuil te blijven. Als raadslid heeft hij zijn inhoudelijke onderwerpen voorbereid en besproken, zonder dat zijn eerdere taak als wethouder daarbij in de weg zat.

Hij toonde betrokkenheid bij de samenleving door niet alleen als raadslid te functioneren, maar ook door zijn kwaliteiten op andere vlakken van nut te laten zijn. Zo was hij de afgelopen jaren voorzitter van de Volksuniversiteit Kaatsheuvel, inmiddels Volksuniversiteit De Langstraat.

Initiatief en ondernemingszin etaleerde hij ook als voorzitter van de Klussen- en Diensten Centrale, een inmiddels niet meer weg te denken voorziening in onze gemeente.

Meedoen staat centraal in het handelen van de heer Van Komen. En dat niet altijd op de voorgrond of in de spotlights, maar juist van nut en toegevoegde waarde zijn waar nodig. Dat maakt hem een drijvende kracht, zowel in de gemeenteraad als ook in het maatschappelijk leven. Er mag met een gerust hart van worden uitgegaan dat hij ook na zijn afscheid van de raad, zijn vrijwillige inbreng in de samenleving blijft voortzetten.

Installatie van de nieuwe raad

Op donderdag 5 april werd de nieuwe raad geïnstalleerd door de burgemeester.
Ook de nieuwe fractieondersteuners zijn hierbij benoemd, voor GemeenteBelangen is dit Frans Stobbelaar .

Namens GemeenteBelangen zitten de volgende personen voor u in de fractie:

IMG_6777

Van links naar rechts: Gerard Bruijniks, Wessel van Boven, Bertus Kemmeren, Jos Groenendaal, Caroline Samuels-Soeterboek, Frans Stobbelaar en Wim Veldkamp.

NL Doet dag op 10 maart bij de Tuinderij van de Vossenberg:
GemeenteBelangen helpt al enkele jaren mee op de NL Doet dag. Vorig jaar was het bij de Vossenberg en voor Jeugdpret, dit jaar hebben we meegeholpen bij de Tuinderij van de Vossenberg. Gelukkig bleef het droog en konden we lekker buiten klussen!
Het terras werd schoon gespoten, een tafel en 2 plantenbakken zijn gemaakt, 2 oudere plantenbakken zijn geschuurd, geschilderd en gevuld met de viooltjes die gesponsord zijn door Laura’s Groen, er zijn bankjes geplaatst die gedoneerd werden door de gemeente en in het grasveldje werden enkele vakken grasvrij gemaakt en omgespit zodat de bezoekers van de Tuinderij deze kunnen gaan vullen met mooie planten. We werden door Carin en Corrie van de Tuinderij goed verzorgd en kregen een heerlijke lunch. Het was een geslaagde dag!

Ook de scouting MLK was met een groep aanwezig bij de Vossenberg om te helpen, onderstaand de gezamenlijke groepsfoto.

2018-03-10-PHOTO-00000228

Enkele foto’s om een indruk te krijgen van deze NL Doet dag vindt u bij het tabblad foto’s.

 

Puck de Ruijter prijswinnares kleurplaten wedstrijd Carnaval

Tijdens de carnavalsoptochten 2018 in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer zijn er door GemeenteBelangen tekeningen uitgereikt aan kinderen om deze in te kleuren en mee te doen aan de kleurwedstrijd.  Uit de 45 ingeleverde tekeningen (ze waren allemaal heel erg mooi!) is die van Puck de Ruijter uit Kaatsheuvel als allermooiste gekozen.

Zaterdag 3 maart zocht wethouder Gerard Bruijniks van GemeenteBelangen Puck thuis op en heeft haar de eerste prijs overhandigd. Deze  bestond uit een cadeaubon, stoepkrijt, een gezonde snoepzak met snoeptomaatjes, snoeppaprika’s, snoepkomkommers, bananen en mandarijnen en nog wat andere leuke ‘hebbedingetjes’. Puck vond de cadeautjes allemaal heel erg leuk. ‘Proficiat met je eerste prijs Puck en bedankt voor de mooie tekening’! GemeenteBelangen is er volgend jaar weer bij; doe jij dan ook weer mee? Zou heel leuk zijn, tot dan!

Op de foto ziet u een blije Puck de Ruijter en een trotse wethouder Gerard Bruijniks met de hele mooie tekening van Puck.

puck

 

 

Bertus Kemmeren benoemt tot erelid van GemeenteBelangen Loon op Zand!

Op de algemene ledenvergadering van 28 februari 2018 van GemeenteBelangen kreeg Bertus Kemmeren uit handen van voorzitster Corrie van Os een oorkonde uitgereikt ter ere van zijn 50-jarig lidmaatschap. Bij deze bijzondere gelegenheid is Bertus benoemd tot erelid van GemeenteBelangen.

Van links naar rechts: Bertus Kemmeren, Annie Kemmeren en Corrie van Os.
Van links naar rechts: Bertus Kemmeren, Annie Kemmeren en Corrie van Os.

Bertus is sinds 1968 lid van GemeenteBelangen, zit het langst in de fractie en is de nestor van de raad. Over 2 jaar kan Bertus zelfs het langst zittende raadslid van Nederland worden, een Nederlands record! Bertus is zeer actief, bereid zich grondig voor op de raadsstukken, heeft bij iedere fractievergadering een lijst met vragen en heeft regelmatig overleg met wethouder Gerard Bruijniks over allerlei zaken die bij onze inwoners spelen.

Corrie omschreef Bertus als een persoonlijkheid met heel veel talenten:

  • Bekend om zijn “HALLO!!!” en om zijn grote eetlust.
  • Energiek, betrouwbaar, betrokken en overal aanwezig.
  • Ondanks zijn leeftijd toch super actief, altijd druk en weinig thuis.
  • Een man voor en tussen de mensen, hij kan niet stilzitten.
  • Efteling man, oprichter van de eerste judo club Kaatsheuvel en leraar van diverse trimclubjes.
  • Heeft een enorme staat van verdienste voor de maatschappij en voor GemeenteBelangen.
  • Ontvanger van de Koninklijke onderscheiding ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Bertus gaf in zijn dankwoord aan dat hij zijn benoeming tot erelid als een stimulans ziet om met heel veel motivatie en energie er de komende 4 jaar weer voor te gaan!