GemeenteBelangen Loon op Zand

Betrokken en Dichtbij

Wie zijn wij?


GemeenteBelangen is de grootste lokale politieke partij in de gemeente Loon op Zand. Wij zijn sinds de oprichting in 1961 altijd intensief betrokken bij het sociaal en maatschappelijke leven in onze gemeente. Als partij zijn we Betrokken en Dichtbij en mede dankzij onze loyale achterban staan we ook tussen onze burgers, verenigingen & (lokale) ondernemers. Samen met onze achterban bepalen we onze politieke agenda. Voor velen is dit de reden om deel te nemen aan onze partij en een stem uit te brengen op GemeenteBelangen, ongeacht hun landelijke politieke kleur.

Meer over ons

Waarom GemeenteBelangen?


De plannen van de gemeente gaan veelal over zaken die te maken hebben met uw eigen leefomgeving. Denk aan het aanleggen van een straat, het aanplanten van groen en het onderhoud. Ook als het om uw welzijn gaat is de gemeente aan zet. Onze inwoners, ondernemers en verenigingen vragen om lokale aandacht en ondersteuning. Wij gaan in gesprek met ze en bespreken dit in de raad. Onze politieke partij staat voor uw belangen!

Wat we al bereikt hebben

Wat we doen binnen onze gemeente


De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeesters en wethouders. De gemeenteraad wordt door de inwoners gekozen en bestaat in de gemeente Loon op Zand uit 19 raadsleden. Altijd een oneven aantal.

Ieder gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Een raadslid vertegenwoordigt de inwoners en heeft contact met de bevolking om te weten wat er speelt. Zo worden bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners meegewogen.

Meer over raadswerk

Wat we al bereikt hebben


GemeenteBelangen is al geruime tijd de grootste lokale partij in de gemeente Loon op Zand. En hierom kunnen we trots zeggen, dat we ook al aardig wat voor onze gemeente hebben kunnen betekenen. Enkele voorbeelden zijn:

  • De herinrichting van de Peperstraat en de Hoofdstaat.
  • Behoud basisschool De Start.
  • Een nieuwe sporthal, De (nieuwe) Werft.
  • Balans voor inwoners bij toekomstplannen De Efteling.
  • Ontwikkeling sociale woningen.
  • Ondersteuning inwoners initiatief Ad van Beek plein.
  • Bouw van de nieuwe school De Berk.
  • Sportveld aan de Klokkenlaan in Loon op Zand.
  • Aanleg snelfietspad F261.
Bekijk alle projecten