Wie zijn we

GemeenteBelangen is een lokale politieke partij in de gemeente Loon op Zand.
U kunt contact met ons opnemen via de Contact pagina.

Ons site-adres is: https://gemeentebelangenloz.nl.

Privacy

GemeenteBelangen Loon op Zand vindt dat de privacy van de gebruikers van haar websites, leden, sympathisanten en donateurs gewaarborgd moet worden.

Dat wij privacy belangrijk vinden, betekent niet dat wij tegen de opslag van gegevens zijn. We zijn transparant over welke gegevens wij wel en niet opslaan.

Om geïnteresseerden op de hoogte te houden, lokale bijeenkomsten en acties te kunnen organiseren verzamelen we contactgegevens. Gegevens die tot een persoon te herleiden zijn, verzamelen we alleen met medeweten en toestemming van de persoon in kwestie. Gegevens die door middel van formulieren of op enige andere wijze worden verkregen, slaan we op in den administratie GemeenteBelangen. Deze worden alleen gebruikt door GemeenteBelangen Loon op Zand en niet aan derden verstrekt. De website van GemeenteBelangen is voorzien van een SSL certificaat, zodat gegevens op deze sites versleuteld worden verzonden.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

GemeenteBelangen Loon op Zand  vraagt op de volgende plaatsen om persoonsgegevens, of om gegevens die tot een persoon zijn te herleiden:

Lidmaatschapsformulier

Wanneer u lid van de GemeenteBelangen wordt, dan vragen wij u om de volgende informatie over uzelf te verstrekken: voornaam, voorletters, eventuele tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en uw IBAN-nummer.

Aanmeldformulier nieuwsbrief

Via onze website of via email kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief van GemeenteBelangen. Om u voor deze nieuwsbrief aan te melden, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Onder aan iedere nieuwsbrief staat een afmeldlink waarmee u zich af kunt melden voor de nieuwsbrief. De software waarmee wij de nieuwsbrief versturen, houdt bij wanneer de nieuwsbrief door u wordt gelezen. Dit gebeurt via een afbeelding in de e-mail. U kunt dit tegenhouden door geen afbeeldingen toe te staan in uw mailprogramma.

Aanmeldformulieren acties en evenementen

Wanneer wij u vragen om u aan te melden voor een actie of evenement van GemeenteBelangen vragen we om uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Bewaartermijn

GemeenteBelangen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Recht op correctie en verwijdering

U heeft het recht om onjuistheden te corrigeren of te laten corrigeren in uw gegevens. Als u vindt dat u geen toestemming hebt verleend voor opname van bepaalde gegevens, dan kunt u schriftelijk vernietiging van deze gegevens eisen bij het bestuur ([email protected]).

Recht op informatie

In het privacyreglement staat met welk doel we gegevens verzamelen, welke gegevens dat zijn en wat we doen om er voor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Neem dan contact op met onze ledenadministratie ([email protected]). Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om een inzage-, correctie-, of verwijderingsverzoek.

Voor het indienen van een verzoek voor het verwijderen van gegevens kunt u contact opnemen met het partijbestuur. Als u niet tevreden bent over onze reactie, dan kunt u in beroep bij het partijbestuur (zoals in de Statuten, artikel 20 is vastgelegd).

Gegevens over websitebezoek/cookiebeleid

Op de websites van de GemeenteBelangen plaatsen we geanonimiseerde Google Analytics ‘cookies’ om informatie te verzamelen over het aantal bezoeken, de duur en herkomst van het bezoek. Bij het opslaan van deze cookies wordt geen naar individuele personen te herleiden informatie meegezonden. Het IP-adres wordt geanonimiseerd opgeslagen (zonder het laatste cijfer-deel van het adres). Google mag onze gegevens niet delen met derde partijen en er is een bewerkersovereenkomst gesloten.

We respecteren hierbij ook de do-not-track instelling die de meeste moderne internetbrowsers aanbieden.

Wanneer wij online adverteren, bijvoorbeeld tijdens verkiezingscampagnes, maken we op enkele platformen gebruik van de cookies / scripts van de advertentie diensten die wij op dat moment gebruiken. Dit stelt ons in staat om meer te weten te komen over hoe onze advertenties presteren en om ervoor te zorgen dat wij ons advertentiebudget zorgvuldig kunnen inzetten. We verzamelen daarbij de minimale hoeveelheid data die deze advertentie diensten nodig hebben om goed te kunnen functioneren. De cookies en scripts voor deze diensten plaatsen we enkel als u daar toestemming voor hebt geeft op één van onze websites.