Fysieke omgeving


We blijven investeren in de leefbaarheid van de drie kernen. Samen blijven we streven naar een fijne, groene en veilige leefomgeving waar we trots op zijn en waar wij en onze kinderen en kleinkinderen een mooie toekomst hebben.

Toerisme en economie


We zijn betrokken bij onze ondernemers. We geven ondernemers de ruimte om de kansen in de markt te benutten. We promoten onze toeristisch recreatieve gemeente en stimuleren de organisatie van evenementen.

Sociaal


Iedereen doet mee, voor hen die het even niet kunnen is er een vangnet.
We stimuleren het verenigingsleven. Vitale verenigingen mogen niet omvallen, zij worden gesteund.

Duurzaamheid


We zijn duurzaam waar het kan, haalbaar en betaalbaar.

Bestuurlijke vernieuwing


We zijn een zelfstandige gemeente met een goede dienstverlening voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers. We werken samen met onze buurgemeenten.

Financiën


We zijn financieel gezond en houden rekening met de lasten van onze inwoners en ondernemers.