De afgelopen maanden is er in goed (digitaal) overleg met de bewoners en met het Van Haestrechtcollege gewerkt aan de herinrichting van de Vossenbergselaan. Naast de rioolwerkzaamheden zal de straat opnieuw worden bestraat en nieuwe fietsstroken worden aangelegd voor de routes naar de scholen.

Naar het zich laat aanzien zal een lokale ondernemer in de tweede helft van het jaar het werk gaan uitvoeren.