Lion Verhagen

Lion Verhagen

- BESTUURSLID

Even kennismaken

Mijn naam is Lion Verhagen, geboren en getogen in Kaatsheuvel. Samen met Yvonne hebben we drie kinderen, een dochter en twee zonen.

Mijn ambitie om me in te zetten voor de lokale politiek vloeit voort uit te willen wonen en leven in een omgeving die past bij de bewoners in die omgeving. De partij die daar het beste oog voor heeft is voor mij GemeenteBelangen.

Van oudsher zijn de bewoners uit de gemeente Loon op Zand ondernemend. Ondernemend in de meest brede zin, zowel maatschappelijk als zakelijk. Een uitgebreid verenigingsleven, een actieve parochie waardoor De Efteling is ontstaan, de schoenindustrie, al snel een van de eerste bejaardentehuizen; het bruist van ondernemende en initiatiefrijke burgers. Voor deze burgers moeten we met de juiste zaken bezig zijn en belastinggelden zo verstandig mogelijk besteden.

Geld kun je één keer uitgeven, kom je tekort dan moeten doorgaans de burgers of de bedrijven daarvoor betalen. Ik wil me daarom inzetten voor een goede beleids- en planvorming, bestendig financieel beleid, aanvaardbare belastingdruk, een efficiënt gemeentelijk apparaat, maar vooral voor de beste onderwerpen en projecten voor de ondernemende inwoners van de gemeente Loon op Zand.