René Schoenmakers

René Schoenmakers

- VOORZITTER

Even kennismaken

René Schoenmakers, geboren in Kaatsheuvel in 1961, lange tijd woonachtig in Loon op Zand en nu meer dan 30 jaar in Kaatsheuvel.

Bedrijfskunde op de HTS en daarna de TU/e gestudeerd, 20 jaar helikoptervlieger geweest (Klu), getrouwd met Veroniek, 4 kinderen en 30 jaar ondernemer.

Als ondernemer help ik bedrijven in heel Nederland met bedrijfskundige projecten waarbij “Bewust Beter Presteren” centraal staat.

Al decennia van dichtbij betrokken bij de basisschool (Klimop) en middelbare school (Dr. Mollercollege) als lid van de Medezeggenschapsraad. Ruim 8 jaar ben ik lid van het bestuur van GemeenteBelangen, sinds 2019 als voorzitter.

Gemeentepolitiek is belangrijk waarbij het bereiken van concrete resultaten vaak lang duurt. Ik sta voor minder praten en meer doen.
De burgers van onze gemeente hebben allerlei verwachtingen die we natuurlijk niet allemaal tegelijk waar kunnen maken. Wel kunnen we als GB enthousiast en standvastig werken aan het bereiken van de onderwerpen die we samen met onze leden hebben vastgesteld in ons verkiezingsprogramma; ik zet me hier sterk voor in!

E-Mail adres van het bestuur: [email protected]