Jan van der Linden

Jan van der Linden

- GB BOOMHOUDER

"Loyaal en midden in de samenleving"

Jan is van 2010 tot 2020 bestuurslid geweest van GemeenteBelangen.
In maart 2024 heeft hij zich weer verkiesbaar gesteld en is in de algemene ledenvergadering aangesteld als “nieuw” bestuurslid.

Jan is betrokken bij onze inwoners en verenigingen. Jan komt op voor kleine en grote zaken. Onrecht en ongelijke behandeling zijn zaken waaraan hij aandacht schenkt. Soms met een actie die niet altijd zo bedoeld was, maar gelijk hoorde gelijk te krijgen! Hij kan goed contacten leggen en is een echte bruggenbouwer.

Ook is Jan begaan met zijn wijk en buurt. Hij weet altijd alles en is vaak ook een goed klankbord.

Kenmerken van Jan zijn: bouwen aan de toekomst, bestuurder met een doe mentaliteit.
Je hoeft Jan maar te bellen en het komt voor elkaar. Je hoeft het nooit 2 keer te vragen. Soms is het zelfs al gebeurd voor de vraag er was. Als lid van het campagneteam mocht Jan graag stoute dingen doen. Borden plaatsen waar dat niet mocht, zoals bij stembureaus borden plaatsen en dan wachten tot er gebeld werd dat dit niet mocht.

In het bestuur vraagt Jan aandacht voor hetgeen belangrijk is: inwoners, bedrijven en verenigingen.
Het is mooi als je iets voor jezelf kunt regelen, maar als je het voor anderen kunt regelen is dat veel mooier! Jan laat ook niet los totdat het ook echt geregeld is.

GemeenteBelangen wil de jarenlange inbreng van Jan waarderen met de eretrofee

Bij de uitreiking van de boom is aangegeven dat we hopen nog veel gebruik van zijn kwaliteiten te mogen maken. Voor Jan de enige echte GB boom met als tekst: “Loyaal en midden in de samenleving.”

Jan reageerde dat hij het fijn vond om bij GemeenteBelangen te zijn en actief mee te kunnen werken, ook bij de verkiezingen. Hij blijft GemeenteBelangen steunen en zal er altijd zijn voor GemeenteBelangen. Inmiddels is hij sinds maart 2024 weer lid van het bestuur van GemeenteBelangen.

Boom Jan van der Linden