GemeenteBelangen heeft het bouwen voor onze inwoners hoog in het vaandel staan. Door de bestemmingsplannen van Park Vossenberg, Park Wijtenburg en de Westwaard in Kaatsheuvel en de plannen in Loon op Zand aan de van Rijckevorselstraat / Van Salm Salmstraat worden er in 2024 in totaal 198  huurwoningen opgeleverd (186 sociale en 12 vrije sector).
Ook in de gemeente Loon op Zand zit de woningmarkt bij zowel de koop- als de huurwoningen op slot, doorstroming is bijna onmogelijk. Bij deze woningnood ontstaan er vele sociale en nijpende problemen.
Binnen de sociale huursector zijn er vanaf 2018 door herstructurering 77 woningen onttrokken aan de woningvoorraad, terwijl er tot en met 2021 maar 23 nieuwbouw huurwoningen zijn opgeleverd. In 2022 en 2023 worden er zelfs helemaal geen sociale huurwoningen opgeleverd.
De impuls in het woningprogramma in 2024 heeft GemeenteBelangen aan het denken gezet, bouwen we wel voor onze inwoners? Kunnen we misschien iets meer voor onze inwoners betekenen? En kunnen we daarmee de doorstroming bevorderen? Wim Veldkamp heeft daarom in de laatste raadsvergadering van 21 februari j.l. aan de gemeenteraad een motie voorgelegd.  Met deze motie wil GemeenteBelangen een duidelijk pleidooi houden om de doorstroming in onze gemeente te bevorderen.
De opdracht aan het college luidt als volgt:
  • Om samen met Casade te onderzoeken of het wettelijk is toegestaan om nieuwbouw sociale huurwoningen in eerste instantie toe te wijzen aan  inwoners die op moment van toewijzing woonachtig zijn in de gemeente Loon op Zand.
  • Om vóór de zomer 2022 de raad hierover te informeren.
De motie Toewijzing Nieuwbouwwoningen 2022-2024 werd tijdens de stemmingsronde door alle partijen ondersteund, hij is unaniem aangenomen.
We wachten het onderzoek daarom met spanning af.