Op zaterdag 3 april 2021 heeft wethouder Gerard Bruijniks van GemeenteBelangen de wanddecoratie van de GemeenteBelangen boom uitgereikt aan de oud bestuursleden Gerard van Ree en Jan van der Linden. Normaal gesproken zou dit feestelijk in de GemeenteBelangen familie gevierd worden, door de huidige maatregelen was dat helaas niet mogelijk en moest er ook gepaste afstand gehouden worden.

Gerard Bruijniks vertelde dat Jan vele jaren in het bestuur zat en betrokken was bij onze inwoners en verenigingen. Jan kwam op voor kleine en grote zaken. Onrecht en ongelijke behandeling waren zaken waaraan hij aandacht schonk. Soms met een actie die niet altijd zo bedoeld was, maar gelijk hoorde gelijk te krijgen! Hij kon goed contacten leggen en was een echte bruggenbouwer.

Ook was Jan begaan met zijn wijk en buurt. Hij wist altijd alles en was vaak ook een goed klankbord.

Kenmerken van Jan zijn: bouwen aan de toekomst, bestuurder met een doe mentaliteit.
Je hoefde Jan maar te bellen en het kwam voor elkaar. Je hoefde het nooit 2 keer te vragen. Soms was het zelfs al gebeurd voor de vraag er was. Als lid van het campagneteam mocht je graag stoute dingen doen. Borden plaatsen waar dat niet mocht, zoals bij stembureaus borden plaatsen en dan wachten tot er gebeld werd dat dit niet mocht.

In het bestuur vroeg Jan aandacht voor hetgeen belangrijk was: inwoners, bedrijven en verenigingen.
Het is mooi als je iets voor jezelf kunt regelen, maar als je het voor anderen kunt regelen is dat veel mooier! Jan liet ook niet los totdat het ook echt geregeld was. We hopen dat Jan dat in de toekomst ook blijft doen.

Bij de uitreiking van de boom gaf de wethouder aan dat we hopen nog veel gebruik van zijn kwaliteiten te mogen maken. Voor Jan de enige echte GB boom met als tekst: “Loyaal en midden in de samenleving.”

Jan reageerde dat hij het fijn vond om bij GemeenteBelangen te zijn en actief mee te kunnen werken, ook bij de verkiezingen. Hij blijft GemeenteBelangen steunen en zal er altijd zijn voor GemeenteBelangen.