Op zaterdag 3 april 2021 heeft wethouder Gerard Bruijniks van GemeenteBelangen de wanddecoratie van de GemeenteBelangen boom uitgereikt aan de oud bestuursleden Gerard van Ree en Jan van der Linden. Normaal gesproken zou dit feestelijk in de GemeenteBelangen familie gevierd worden, door de huidige maatregelen was dat helaas niet mogelijk en moest er ook gepaste afstand gehouden worden.

Gerard van Ree werd geroemd als stille kracht op de achtergrond. In zijn speech vertelde de wethouder dat Gerard al 50 jaar op de achtergrond hard heeft gewerkt voor GemeenteBelangen en diens voorloper, Lijst Smulders. Hij was zoals we dat noemen een stille kracht op de achtergrond. Maar op de momenten dat het nodig was, wás Gerard er. Als lid van het campagneteam bij evenementen, het plakken van posters en natuurlijk niet te vergeten de vele contacten met de achterban. Mooie anekdotes zijn het als eerste plakken van de posters, het wachten in de auto en dan exact om 24.00 uur gaan plakken.

Waar Gerard ook heel goed in was, was met de verkiezingen de mensen naar het stembureau brengen en contacten en verbindingen leggen tussen GemeenteBelangen en inwoners in de wijk, bedrijven en verenigingen. Hij kon het verschil maken voor onze inwoners. Dit alles zonder dat iemand dat eigenlijk merkte. Gerard was er altijd op de momenten dat het nodig was, ook echt een kernwaarde van GemeenteBelangen. Grote staat van dienst is ook in het bestuur signaleren en controleren, afspraken zijn er om na te komen.
We hopen Gerard nog jaren in ons midden te hebben, blijf zo doorgaan!

Als dank voor de enorme inzet en betrokkenheid van Gerard van Ree is de wanddecoratie uitgereikt met als tekst: “Een echte stille kracht op de achtergrond.”

Gerard was erg blij met de waardering en gaf aan dat hij het heel graag en met heel veel plezier heeft gedaan. Hij heeft er ook veel voor teruggekregen, zowel bij Lijst Smulders als bij GemeenteBelangen en wil GemeenteBelangen nog blijven ondersteunen.