31 Januari was de dag van kandidaatstelling. Politieke partijen leveren hun kandidatenlijst die dag officieel in bij de gemeente.
Zo ook wij. Bestuurslid Petra Verhiel heeft de lijst overhandigd aan de Gemeente Loon op Zand.
De kieslijst is nu ook in zijn geheel te bekijken op deze website: Kieslijst 2022