Op dinsdag 29 maart heeft de gemeenteraad afscheid genomen van Jos Groenendaal en Frans Stobbelaar als raadsleden van GemeenteBelangen. Vicefractievoorzitter Wim Veldkamp heeft tijdens deze raadvergadering de scheidende raadsleden toegesproken, beide speeches vindt u hieronder terug.
Jos Groenendaal

Jos was al vanaf 2012 politiek betrokken bij GemeenteBelangen. In 2012 is hij als burgercommissielid Mens & Maatschappij begonnen en bij de daaropvolgende verkiezingen in 2014 is hij met voorkeurstemmen in de raad gekomen. Bij de verkiezingen in 2018 kwam hij wederom met 262 voorkeurstemmen in de raad. Na de verkiezingen in 2018 was Wim Veldkamp door de fractie gekozen als fractievoorzitter, waarbij hij had aangegeven dat hij het fractievoorzitter zou aanvaarden onder voorwaarden van een evaluatiemoment na een jaar. Na dit jaar was voor dat voor Wim het moment aangebroken om te stoppen met deze functie. Per 1 juni 2019 heeft hij het fractievoorzitterschap aan Jos overgedragen.

Er brak een turbulente tijd aan, met onder andere een wijziging in de samenstelling van de coalitie en een aantal zware dossiers, in combinatie met een zwakke financiële positie van onze gemeente.
Toen in 2020 de coronacrisis uitbrak betekende dit een andere manier van vergaderen. Fysiek zagen de fractieleden elkaar bijna niet meer en het was digitaal vergaderen achter een beeldscherm, een wijze van vergaderen die zeker niet altijd makkelijk was. Vergaderlinken doorsturen, kijken of toch iedereen betrokken was vormden toch een extra belasting. Ook waren er minder emoties te zien en de discussies om te komen tot een goede besluitvorming kwamen onder druk te staan. Er bleef voor Jos één optie over: “De eindstreep halen en de kikkers in de kruiwagen houden.”.
Jos gaf ook aan niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe raadsperiode.
Tussen alle perikelen door was Jos zich ook aan het richten op zijn carrière en privéleven. Vanuit het UVW naar een staffunctie bij de DELA, maar nu als leraar geschiedenis, een vak wat bij Jos past. Het is mooi dat Jos zijn zeer uitgebreide kennis met enthousiasme kan overdragen aan een jongere generatie. Jos, je maakt nu zelf deel uit van de geschiedenis binnen de Gemeente Loon op Zand en GemeenteBelangen.
Namens de fractie bedanken wij Jos voor zijn inzet van de afgelopen 10 jaar en wensen hem alle goeds toe.

Frans Stobbelaar
Omdat ook onze fractievoorzitter Jos Groenendaal afscheid neemt van de raad, heeft vicefractievoorzitter Wim Veldkamp namens GemeenteBelangen Frans toe mogen spreken.
Bij de verkiezingen in 2018 kwam Frans met 131 voorkeurstemmen voor GemeenteBelangen, vooral uit kerndorp De Moer, in de gemeenteraad.  Frans was de afgelopen raadsperiode een kritisch en deskundig raadslid, vooral op het gebied van ruimtelijke ordening en financiën. Op het financieel gebied was Frans de eerste jaren voorzitter van het audit comité, later op zijn verzoek als lid.
Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen maakte hij dikwijls de opmerking: “Deze vragen zijn totaal overbodig, de antwoorden staan toch in de raadsstukken!”. Hij kon zich daar behoorlijk zichtbaar aan ergeren. Hieruit kon je opmaken dat hij de raadstukken tot in de details bestudeerde en ook daar dan ook een gefundeerd debat over kon voeren. Een gemeentelijk organisatie en een gemeenteraad zijn toch gremia, die lijnrecht tegenover het bedrijfsleven staan. Het bedrijfsleven waar Frans in de vastgoedwereld werkzaam is geweest. Toch had hij die omslag in de raad snel gemaakt.
Frans had in de fractie en de raad een kritische houding, je moest dan ook van goede huize komen om hem van standpunt te laten veranderen. Vooral bij de beoordeling van de financiële gegevens wist hij dikwijls de cijfers tot in de details te benoemen. Frans typeerde als een eerlijk, principieel en oprecht raadslid, recht door zee, maar zeker ook als er ontspannende momenten waren, gezellig, met een goed gevoel voor humor.
Namens de fractie bedanken wij Frans voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wensen hem en zijn vrouw Anneke alle goeds toe.