Wij hebben vragen ingediend bij het college van B&W over het voorstel van de opsplitsing van Het Klavier. Wij hebben onze bedenkingen bij dit wazige plan en vinden de timing erg bijzonder…..
Ondanks het zomerreces is de fractie toch bij elkaar gekomen om dit te bespreken. Ook in de vakantie blijven wij Betrokken en Dichtbij!

De vragen die we gesteld hebben kunt u hier terugvinden.
De raadsinformatiebrief die de aanleiding was voor onze bedenkingen kunt u hier terugvinden.

Het Brabants Dagblad heeft op 20 augustus 2022 hier ook een artikel over geschreven, dat vindt u onderstaand terug.

Op maandag 22 augustus heeft Langstraat FM ons raadslid Wim Veldkamp geïnterviewd over de opsplitsing van Het Klavier. In deze link kunt u dit interview terugluisteren. Ook onze schriftelijke vragen over de extra ondersteuning die er nodig is voor de gemeentesecretaris worden hierbij besproken (zie hiervoor ook ons andere bericht).

Krantenartikel Brabants Dagblad:

Plotse opsplitsing van Het Klavier wekt verbazing
Wat, hoe, waarom? Het voorstel van B en W om Het Klavier in Kaatsheuvel in tweeën te splitsen, roept bij GemeenteBelangen vragen op. De grootste partij in de raad wil antwoorden. ,,Dit plan is veel te wazig.”

De brief die het college vorige week verstuurde, is bij GemeenteBelangen rauw op het dak gevallen. Horecaondernemers Erik de Bie en Carlo Bergmans stoppen met de exploitatie en het beheer van Het Klavier, was de boodschap. Ze blijven wel het café-restaurant runnen, maar de maatschappelijke en culturele ruimtes gaan terug naar de gemeente. Die zoekt daar op termijn een nieuwe exploitant voor.

,,Wat een timing”, zegt raadslid Wim Veldkamp. Vanaf mei vorig jaar is de gemeente al in gesprek met de ondernemers over Het Klavier en het verlengen van het contract. ,,En dan krijgen we nu, tijdens het reces, ineens deze brief op de mat.” In oktober moet de gemeenteraad een besluit nemen over het plan, terwijl de kosten nog niet bekend zijn. ,,Deze informatie komt veel te laat.”

Volgens het college hebben de gemeente en Bijzonder Bruisend, het bedrijf van De Bie en Bergmans, samen besloten dat ‘een harde knip’ de beste beslissing is. Het contract met Bijzonder Bruisend loopt eind september af. ,,Beide partijen wilden door, maar niet onder de huidige voorwaarden”, schreef burgemeester Hanne van Aart.
De gemeente vindt dat ze op dit moment te weinig invloed heeft op de invulling van de sociaal- -culturele ruimtes in Het Klavier. Bijzonder Bruisend vindt op haar beurt dat de huidige regeling financieel gezien niet langer houdbaar is. GemeenteBelangen zet haar vraagtekens bij de argumenten van de gemeente.

Bron: Sylvia van de Ven, Brabants Dagblad, 20 augustus 2022

Vragen van GB