Afval = grondstof


Door: Gerdy Zijlmans

Tijdens de raadsvergadering van 13 oktober kwam het raadsvoorstel inzake Grondstoffenbeleid 2022-2027 ter stemming. GemeenteBelangen heeft in de opiniërende vergadering die een week eerder werd gehouden al aangegeven dat zij vooral de communicatie naar onze burgers hoog in het vaandel heeft staan. Maak de mensen bewust waarom VANG (van afval naar grondstof) zo belangrijk is. Door afval goed te scheiden kunnen nieuwe grondstoffen worden gebruikt en gemaakt en voldoen we, ook vanuit de gemeente Loon op Zand, aan circulaire economie.

Daarnaast hebben we als gemeente, én zeker als GemeenteBelangen, de burgerparticipatie op nummer 1 staan. Hoe kunnen we – als fractieleden – volksvertegenwoordigers zijn, als we niet kijken naar wat de burger zelf aangeeft?

En juist daar lag de discussie tussen onze fractie en wethouder Jan Brekelmans. Uit een inwonerspanel was namelijk naar voren gekomen dat de burger de restafvalcontainer minder vaak op straat wil zetten. Met die, door de burgers zelf aangegeven optie, kunnen we kijken of we aan de dure optie van een diftar-systeem (restafvalcontainer wel 1 x per 4 weken aan straat, maar je betaalt alleen als je ‘m aan straat zet) moeten meedoen, of dat we juist ook kunnen zorgen voor de bewustwording dat mensen eerder gaan scheiden als de container maar 1 x per 8 weken aan straat gezet mag en kan worden en de container dus echt vol is na 4 weken….

Welk systeem ook beter is, het belangrijkste was dat, volgens de fractie van GemeenteBelangen, aan de uitkomsten van het inwonerspanel voorbij is gegaan.
Daarmee is, in de ogen van GB, ook aan de mening van onze burgers voorbij gegaan.

Voor wat betreft de communicatie, willen wij als GB geloven in het plan waar de gemeente de komende tijd mee gaat komen en waarvan de wethouder heeft aangegeven dat deze erg intensief zal zijn en daarmee zeker ook de bewustwording zal gaan creëren die zo hard nodig is.
GB heeft tijdens de raadsvergadering een amendement ingediend waarmee we hebben aangegeven dat we graag willen dat naar het inwonerspanel was geluisterd. Helaas gingen de coalitiepartijen hier niet in mee. Toekomstig KLM ging mee in ons amendement, juist ook vanwege de wijze waarop aan de mening van inwoners voorbij werd gegaan. GB had hierin uiteraard de minderheid van stemmen, maar vindt het wel belangrijk dat we hier een standpunt voor in hebben genomen.

Laten we dit onderwerp voorlopig afsluiten met de opmerking dat we niet twijfelen aan de welwillendheid van alle raadsleden, het college en de ambtenaren van gemeente Loon op Zand; ons streven is tenslotte hetzelfde: we willen allemaal zo snel mogelijk naar een maatschappij waar scheiden van afval geen uitzondering maar een gewoonte is geworden!
Dat doel zullen we met z’n allen moeten proberen te halen.

Standpunt GB raadsvergadering