GemeenteBelangen stemt tegen de vaststelling bestemmingsplan Prins Hendrikstraat 6


Door: Wessel van Boven

Donderdag 13 oktober stond dit bestemmingsplan voor de tweede keer op de agenda van de raad. Een jaar geleden had het college dit plan ook al geagendeerd, maar de gehele raad voerde toen dit punt van de agenda af, o.a. door het gebrek aan participatie en communicatie met de directe buurtbewoners.

Na ons buurtbezoek, uit de brieven van de omwonenden en uit de inspraak reacties bij de opiniërende vergadering die een week daarvoor werd gehouden, moesten wij concluderen dat hier nauwelijks tot niet aan gewerkt was door de gemeente en de projectontwikkelaar. Iets wat ons hooglijk verbaasde, aangezien de huidige wethouder van deze portefeuille vorig jaar als raadslid nog zo hard riep dat er meer gecommuniceerd moest worden.

Ondanks dat bouwen in onze mooie gemeente voor GemeenteBelangen enorm belangrijk is, staat burger-participatie ook hoog in het vaandel. Het is immers belangrijk om betrokken en dichtbij de inwoners te staan, ook wanneer er in hun directe omgeving wordt gebouwd. Dit alles afwegend hebben wij dus tegen het voorstel gestemd.

Bron foto Prins Hendrikstraat: studiospace.nl