Toeristenbelasting kan omlaag, vindt GemeenteBelangen


Door: Caroline Samuels-Soeterboek

Bij de afgelopen raadsvergaderingen (op donderdag 3 en maandag 7 november) heeft GemeenteBelangen bij de bespreking van de begroting ervoor gezorgd dat de gemeenteraad zich eindelijk gaat houden aan de belofte om de toeristenbelasting te verlagen zo gauw dat financieel haalbaar is.

In 2019 zat de gemeente financieel in zwaar weer. We moesten toen als raad besluiten om de toeristenbelasting te verhogen, omdat we deze extra gelden echt nodig hadden om al onze taken uit te kunnen voeren. Het ging ons allemaal aan het hart, maar we beloofden als raad dat we, zodra het structureel weer kon, de belasting zouden verlagen. In de jaren daarna hebben alle partijen dit steeds opnieuw beloofd, in moties die raadsbreed werden aangenomen.

Nu zijn we dan eindelijk zover, de begroting voor de komende vier jaren ziet er goed uit. Dankzij extra gelden die vanuit het Rijk komen (in september toegezegd) staan we alle vier de jaren in de plus. Tijd dus om onze belofte na te komen!

Wat schetste onze verbazing bij de eerste bespreking op donderdagavond? Alleen Toekomstig KLM sloot meteen aan bij ons voorstel terwijl alle coalitiepartijen luisterden naar het college dat ons voorstel om de toeristenbelasting te verlagen, afwees. Dit omdat deze belastingverlaging een gat in de begroting zou slaan. GemeenteBelangen heeft toen gewezen op de steeds maar toenemende toeristische overnachtingen die voor steeds meer inkomsten gaan zorgen.

Beloofd is beloofd en de tijd is er nu rijp voor, dus de daad bij het woord is ons motto.

Op maandag is er verder vergaderd en daarbij hebben het toch voor elkaar gekregen dat de andere partijen zich ook aan hun belofte willen houden. De betaalbaarheid van het plan was daarbij een belangrijk punt. In de raadsvergadering is er een motie ingediend door GemeenteBelangen waarbij we het college de opdracht geven om zo snel mogelijk, uiterlijk einde eerste kwartaal 2023, bij de raad terug te komen met een raadsvoorstel om voor 2023 en de jaren erna, de toeristenbelasting te gaan verlagen. Deze motie is raadsbreed, door alle partijen, aangenomen.

GemeenteBelangen blijft de ontwikkelingen hiervan volgen, betrokken en dichtbij!

Toeristenbelasting gemeente Loon op ZandA

In het Brabants Dagblad stond er op 8 november een artikel over onze motie en de raadsvergadering, geschreven door Sylvia van de Ven, wat we u niet willen onthouden. Hieronder dan ook het artikel zelf.

Gemeenteraad Loon op Zand fluit wethouder terug: toeristenbelasting toch omlaag
KAATSHEUVEL – Beloofd is beloofd, vindt de gemeenteraad van Loon op Zand en dus gaat de toeristenbelasting volgend jaar omlaag. Met hoeveel is nog niet bekend. Het gat in de begroting mag niet te groot worden, beseffen de raadsleden ook.

Ondanks felle protesten vanuit de recreatiebranche verhoogde Loon op Zand in 2019 de toeristenbelasting fors. De gemeente zat in financiële problemen en had geld nodig. De raad snapte de onvrede van hotel- en campingeigenaren goed en beloofde: zodra de gemeente het zich kan veroorloven gaat de toeristenbelasting weer omlaag.

Het is zover
Volgens de politiek is het nu zover. Loon op Zand heeft meer geld gekregen van het Rijk en ook de opbrengst van de toeristenbelasting brengt zes ton meer op dan verwacht. De begroting voor 2023 is prima op orde. ,,We moeten nu doen wat we hebben gezegd”, zei Marten Krikken van Toekomstig KLM maandagavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

Wethouder Jan Brekelmans was het daar niet mee eens. Hij wil de toeristenbelasting niet verlagen omdat hij vindt dat de gemeente zich al aan zijn woord heeft gehouden. Voor het derde jaar op rij is de belasting niet geïndexeerd. ,,We verlagen de belasting niet, maar we verhogen hem ook niet.”

Nieuwe tarieven
GemeenteBelangen vond dat niet goed genoeg en kwam met een voorstel voor nieuwe, lagere tarieven. Wethouder Brekelmans raadde het voorstel sterk af. ,,De financiële impact op de begroting is te groot”, vond hij. Volgens GemeenteBelangen zal dat wel mee vallen. ,,Er wordt steeds meer overnacht in onze gemeente”, zei raadslid Henk van Komen. ,,Dat gat wordt wel weer gevuld.” De andere partijen vonden ook dat de gemeente zich aan haar woord moet houden, maar vinden ook dat het plan betaalbaar moet zijn.

Verschil tussen campings en hotels
Na een korte schorsing kwamen ze met een gezamenlijke opdracht voor het college. ,,We vinden het belangrijk dat we onze belofte nakomen, maar vinden het ook belangrijk om uit te zoeken wat kan en niet kan”, zei Van Komen. Het college moet nu voor april met een voorstel te komen ‘voor een verantwoorde verlaging’.

Bovendien moet de wethouder uitzoeken hoe het zit met het gelijkheidsbeginsel. ,,Volgens de wet mag je niet de ene ondernemer korting geven en de andere niet”, zei Michel Verhoeven van de VVD. Als je de mini-camping korting geeft, moet die korting ook gelden voor de hotelbaas, is het idee. ,,Dat moet goed worden uitgezocht”, zei Verhoeven. ,,We willen een voorstel waarmee we vooruit kunnen. Het is niet de bedoeling dat het jaar daarna de tarieven weer omhoog gaan.”

Raad geeft geen uitstel
De raad wil bovendien dat de nieuwe tarieven volgend jaar in gaan. Wethouder Brekelmans zag dat niet zitten. ,,Dit is heel veel werk en ik wil het graag goed onderzoeken. Laten we ons richten op 2024.”

De gemeenteraad liet zich niet vermurwen. ,,Als we op de volgende begroting moeten wachten, zijn we weer een jaar verder, dat duurt ons te lang”, zei Verhoeven. ,,Veel werk?”, zei Van Komen. ,,Dat is geen argument. Daar bent u voor aangenomen.”