GemeenteBelangen onderzoekt problemen met vergunning aanvragen in gemeente Loon op Zand


Vergunning
Vergunning

In de raadsvergadering van 15 december j.l. heeft GemeenteBelangen vragen gesteld naar aanleiding van het niet doorgaan van de schaatsbaan in Kaatsheuvel en verontrustende geluiden van ondernemers en particulieren als het gaat om vergunningaanvragen op allerlei terreinen. Met betrekking tot de vergunningaanvraag van de schaatsbaan is er voorgaande jaren nooit over een geluidsonderzoek gesproken. Er moest op de valreep een onderzoek uitgevoerd worden, wat het doorgaan van de ijsbaan heeft belemmerd. Erg jammer want er is door de organisatie heel veel tijd, geld en energie ingestoken en onze inwoners verheugden zich enorm op dit evenement.
Nader onderzoek vanuit GemeenteBelangen leert dat verschillende mensen aangeven dat de doorlooptijden bij het aanvragen van vergunningen enorm lang zijn en dat er verschillende keren door de gemeente is gevraagd om de aanvraag terug te trekken en in een aantal gevallen daarna opnieuw in te dienen. Er zijn gevallen bij ons bekend waarbij er door de gemeente fouten zijn gemaakt die hebben geleid tot het moeten terugtrekken van de aanvraag voor een bouwvergunning, met als reden dat er na het doorlopen van de cyclus bij nader inzien tóch een bestemmingsplan wijziging nodig zou zijn. Bij een andere aanvraag is de doorlooptijd zó lang geweest dat inmiddels de wetgeving is aangepast, waardoor de aanvraag opnieuw gedaan moest worden. GemeenteBelangen roept mogelijke gedupeerden m.b.t. vergunningaanvragen op om deze gevallen te melden, zodat we kunnen inventariseren hoe groot de problemen zijn en wat de mogelijke oorzaken zijn. Dat melden kan op de website van GemeenteBelangen en we gaan in gesprek met gedupeerden. We vragen ons af hoe lang mensen moeten wachten op hun vergunning en hoeveel ontevreden aanvragers er zijn. Dat lijken er veel te zijn, maar dat kan pas vastgesteld worden na onderzoek, vandaar de oproep van GemeenteBelangen om deze gevallen te melden. Wethouder Louis Laros heeft in de gemeenteraadsvergadering van 15 december aangegeven dat hij ontevreden aanvragers graag te woord staat. GemeenteBelangen adviseert ontevreden of gedupeerde aanvragers om ook van zijn uitnodiging gebruik te maken, zodat hij ook kan vaststellen of er een probleem is m.b.t. het aanvragen van vergunningen.

We vinden het belangrijk, ook in het kader van onze bestuurlijke toekomst, om vast te stellen of onze gemeente in staat is om vergunningaanvragen voor bouwprojecten maar ook voor evenementen binnen een redelijke termijn en op juiste wijze af te handelen. Melden kan via dit formulier of onderstaande knop