Tijdens de raadsvergadering van 15 december diende GemeenteBelangen een amendement in over het raadsvoorstel belasting-, leges- en retributieverordeningen 2023

Hierin werden de prijzen voor spullen die bij evenementen worden gebruikt namelijk zeer fors verhoogd. GemeenteBelangen stelde eerder technische vragen hierover. Aangezien we over de antwoorden niet tevreden waren nam Gerdy Zijlmans het woord met de volgende verklaring tijdens de raadsvergadering: 

GemeenteBelangen heeft met verbazing gelezen dat de kosten voor de producten die door organisatoren van evenementen worden afgenomen fors zijn toegenomen. Als reactie op onze vraag hierover kregen we het antwoord dat de uurprijs van de medewerkers sterk verhoogd is en deze specifieke wijziging vooral daarmee in verband staat. Daarnaast wordt aangegeven dat de organisatie er ook altijd voor kan kiezen om hun spullen zelf bij de gemeentewerf op te halen en terug te brengen. Wij vinden dit antwoord te kort door de bocht en willen hier graag bij deze nog extra op reageren. Dat doen we dan ook door deze reactie en het indienen van een amendement. Naar onze mening moet namelijk eerst worden nagegaan hoe de verenigingen en stichtingen die evenementen organiseren er financieel voorstaan.
Realiseren we ons dat zij het extra lastig hebben na ruim 2 jaar corona, een groeiend tekort aan vrijwilligers én verhoging van alle kosten waar ook zij mee geconfronteerd worden door de crisis waar we mee te maken hebben? Een verhoging van prijzen door de gemeente voor o.a. vuilcontainers, dranghekken én vlaggenstokken die zij nu eenmaal nodig hebben om een evenement te organiseren, gaat dit beeld niet positief veranderen.

En hoe wilt u gaan verklaren dat het verschil van 1 of 3 vlaggenstokken dezelfde prijsverhoging per stuk heeft, terwijl er voor allebei de opties maar 1 keer door gemeentemedewerkers gebracht en 1 keer gehaald hoeft te worden? Daarbij moeten we denk ik niet onderschatten dat niet elke vereniging of stichting de nodige vrijwilligers heeft die de conditie hebben om te halen en weer terug te brengen. Ook is dit verzekeringstechnisch nog best wel een opgave als vrijwilliger.

Ik hoor zo vaak dat het fijn is dat vrijwilligers zoveel leuke activiteiten organiseren in onze gemeente. Maar helaas horen we ook steeds vaker dat het lastig is om gemotiveerd te blijven. Denk hierbij aan juridische aspecten zoals de NBTR, maar ook de aanvraag en late toekenning van vergunningen. Onze fractievoorzitter heeft daar zojuist ook al extra aandacht voor gevraagd tijdens het vragenhalfuurtje. Een wijziging met verhoging van kosten doet aan de motivatie van vrijwilligers niets goeds! Daarom willen wij graag een jaar uitstel met een goede onderbouwing naar vereniging en stichtingen met daarin tips hoe zij ook anders dingen kunnen aanpakken.

Daarom dienen wij een amendement in waarmee we vragen om de leges dit jaar nog niet te verhogen en met verenigingen en stichtingen in gesprek te gaan over deze kosten.

Wethouder Jan Brekelmans reageerde uitgebreid op de verklaring en na zijn uitleg dat de gemeente wel mee kon gaan in het voorstel om de gebruikerskosten (lees: vlaggenstokken, dranghekken, enz.) in 2023 nog niet te verhogen. Wel gaf hij aan dat de verbruikerskosten (lees: energie en water) niet lager kunnen omdat de gemeente ook met deze nieuwe inkoopprijzen te maken heeft. Uiteraard begrepen we dat. Daarom hebben we een wijzing hierover in het amendement opgenomen. Ook hebben we de regel om in gesprek te gaan met verenigingen en stichtingen over de kosten, op verzoek van de wethouder meer algemeen gemaakt en de volgende tekst opgenomen: “En het college op te dragen in het jaar 2023 in overleg te treden met verenigingen, stichtingen en evenementenorganisaties over de gehele problematiek waar zij tegenaan lopen”

De gehele raad stemde unaniem in met dit amendement. 

Wilt u het amendement teruglezen? Dat kan hier:
15-12-2022 – Amendement GemeenteBelangen – belasting-, leges- en retributieverordeningen 2023 – UNANIEM AANGENOMEN.docx