Vragen vacatures domeinmanagers


GemeenteBelangen heeft reactie ontvangen op vragen over de recente ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie, met name de werving voor drie vacatures van domeinmanagers en het vertrek van de Gemeentesecretaris/directeur.

In antwoord op hun vragen over de wervingsprocedure, heeft de gemeente verduidelijkt dat een adviescommissie, inclusief vertegenwoordigers van medewerkers en de OR, advies uitbrengen aan de selectiecommissie na het interviewen van kandidaten. Er zijn geen interne reacties geweest op de vacatures. De interim aansturing van de afdelingen is toegewezen aan specifieke tijdelijke medewerkers.

Betreffende de financiële consequenties van de invoering van model Baarda voor functiebeschrijving en waardering, die belonen op basis van probleemoplossend gedrag bevordert, zijn de kosten vastgesteld op € 793.000,- en opgenomen in de meerjarenbegroting. GemeenteBelangen benadrukt het belang van het volgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente om te zorgen dat inwoners de dienstverlening krijgen die ze verdienen.

Bekijk de volledige antwoorden op de vragen
Gemeentehuis