Vragen nieuwbouw en verduurzaming


GemeenteBelangen heeft op 28 september antwoorden ontvangen op vragen die in augustus werden gesteld over de voortgang van nieuwbouw- en verduurzamingsplannen in Loon op Zand. De vragen richten zich op de haalbaarheid van de woningbouwopgave uit de Woondeal, die de realisatie van 659 woningen voor eind 2026 betreft. Het college heeft aangegeven dat er diverse uitdagingen zijn, zoals procedurele voortgang en marktomstandigheden, maar zij verwachten de doelstelling te halen en vertraging te voorkomen. De jaarlijkse quickscan over de voortgang van het woningbouwprogramma voor 2023 zal in oktober beschikbaar zijn.

Er werd ook verzocht om maandelijkse updates over ongeveer 45 bestemmings- en wijzigingsplannen en de status van principeverzoeken. Het college heeft geantwoord dat maandelijkse updates niet haalbaar zijn door capaciteitsproblemen en het belang van ongestoorde voortgang van processen. De raad zal begin volgend jaar geïnformeerd worden over de status.

Tot slot is er na 15 augustus één principeverzoek ingediend dat niet in behandeling is genomen en zijn er ongeveer 25 in behandeling, met een wachtlijst van 14 verzoeken die nog verwerkt moeten worden. De raad zal hierover ook begin volgend jaar worden bijgepraat. GemeenteBelangen houdt de vinger aan de pols en zal het college indien nodig opnieuw bevragen en de gemeenschap blijven informeren.

Bekijk de volledige antwoorden op de vragen
HDR8-Kaatsheuvel_proj-1