Begroting 2024


In de raadsvergadering van vanavond heeft de fractie van GemeenteBelangen de jaarlijkse beschouwing voorgelezen. Deze beschouwing is een reflectie op de huidige stand van zaken binnen onze gemeente en de wereld waarin we leven. Het spreekt de uitdagingen aan die we als gemeenschap gezamenlijk het hoofd moeten bieden, zoals de geopolitieke spanningen, sociale polarisatie, klimaatverandering, en lokale kwesties als woningnood en kosten van levensonderhoud.

Als vertegenwoordigers van GemeenteBelangen hebben we onze toewijding uitgesproken om betrokken en dicht bij onze inwoners, ondernemers en verenigingen te staan. We hebben gepleit voor een gemeente die snel en adequaat reageert op de behoeften en zorgen van onze burgers, en die investeringen in de gemeentelijke organisatie rechtstreeks ten goede laat komen aan de gemeenschap.

De beschouwing benadrukte specifieke aandachtspunten voor het komende jaar, waaronder het belang van een schone, veilige en leefbare omgeving, het faciliteren van woningbouw en recreatie, het ondersteunen van lokale ondernemers en het handhaven van een financieel gezonde gemeentelijke organisatie.

Wij hebben een motie ingediend voor het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda, om ervoor te zorgen dat inclusie voor mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening de norm wordt en geen uitzondering.

De volledige tekst van de beschouwing is als bijlage toegevoegd. We moedigen iedereen aan deze door te lezen, zodat u volledig op de hoogte bent van onze standpunten en plannen voor de toekomst van onze mooie gemeente.

Samen staan we sterk tegen de uitdagingen van vandaag en morgen. Laten we de handen ineenslaan om onze gemeente een prachtige plek te houden om te wonen, werken en recreëren.

Bedankt voor uw aandacht en betrokkenheid.

 

Algemene-Beschouwing-begroting-2024-GemeenteBelangen.pdf