Gaat de crisisnoodopvang aan de Dodenauweg door na 5 augustus?


Het is een vraag die onder veel mensen speelt en waar de nodige discussies over worden gevoerd.

De gemeenteraad zal namens alle fracties (behalve GemeenteBelangen) een Motie Vreemd indienen om de opvang open te houden. Zij doen dit naar aanleiding van een ingezonden brief van de vrijwilligers die helpen bij de crisisnoodopvang.

Deze motie zou gisteren (20 juni) al op de agenda worden gezet, maar dat had betekend dat de inwoners niet om hun mening zou zijn gevraagd. In onze ogen is dat niet de democratische weg die we moeten bewandelen. Het niet horen van de inwoners is ten slotte niet voor niets een van de redenen geweest van onze tegenstem in januari. Daar zijn we dus voor opgekomen!

Daarom kun jij als inwoner komende donderdag 27 juni tussen 18.00 en 19.00 uur laten weten wat je van dit belangrijke onderwerp vindt door gebruik te maken van je spreekrecht. Je kunt je daarvoor aanmelden bij de griffier.

We vinden het belangrijk te melden dat deze mogelijkheid voor iedereen bestaat, voor- en tegenstanders van de verlenging worden uitgenodigd om ons mee te nemen in hun gedachtengang.

CNO door na 5 aug