PERIODE CRISISNOODOPVANG VERLENGEN?

Mag deze vraag gesteld worden?


In de Duinkoerier van 5 juni stond een oproep namens de vrijwilligers crisis noodopvang Kaatsheuvel, waarin ze de gemeenteraad vragen de sluiting per 5 augustus te heroverwegen en de noodopvang langer open te houden.

Eind december werden wij en onze inwoners verrast door het voorgenomen besluit van het college om per begin februari een crisisnoodopvang te realiseren aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel. Een paar dagen later was er een bijeenkomst waarbij bleek dat er geen dialoog mogelijk was met onze inwoners: het college ging het besluit sowieso nemen, ongeacht de mening van de vele aanwezige en teleurgestelde inwoners. Wél werd nadrukkelijk door de burgemeester namens het college beloofd dat het zou gaan om een periode van zes maanden en geen dag langer. Bij alle vragen en tegenwerpingen daarover was het antwoord en dus ook de belofte steeds helder: een half jaar en daarna gaan de vluchtelingen naar een andere locatie in het land.

Bij de raadsvergadering op 4 januari heeft GemeenteBelangen tegen het voorstel gestemd. We hebben duidelijk aangegeven dat we niet tegen de opvang van vluchtelingen zijn, maar wél tegen de veel te snel doorgelopen procedure hiervan, waardoor onze inwoners het gevoel kregen dat er niet naar hen werd geluisterd. Ook hebben we gevraagd waarom we er niet voor konden kiezen om een kleiner aantal vluchtelingen op een vaste locatie op te vangen, voor een langere tijd, zodat deze mensen écht geholpen konden worden en ze niet na zes maanden weer op zoek moesten naar een volgende opvangplaats. Lees hier ons bericht hierover.
Precies datgene waar we het nu over hebben!

Wat nu?
We waarderen de oproep vanuit de vrijwilligers, zij hebben zich dag in, dag uit met heel veel liefde en passie ingezet voor de vluchtelingen. We zijn oprecht dankbaar voor deze inzet en begrijpen hun verzoek heel goed. Maar op de huidige locatie nog langer opvangen is voor ons geen optie, wij zullen deze oproep niet op de agenda van de raad zetten.

De plannen voor de flexwoningen op deze locatie moeten verder uitgewerkt worden en lijken door deze opvang alleen maar nog meer vertraging op te lopen. Flexwoningen zijn hard nodig, zodat wij breder inwoners aan woningen kunnen helpen. Ook onze eigen jeugd.

Afspraak = afspraak!
De belofte van de burgemeester en het college aan alle inwoners was dat de opvang na zes maanden, dus per 5 augustus, zal sluiten. In de raadsvergadering van 4 januari hebben buiten het college ook alle fracties die vóór de opvang stemden dit duidelijk met elkaar afgesproken, een half jaar en geen dag langer!
GemeenteBelangen is voor een geloofwaardig bestuur, wij zullen ons dus aan onze afspraak houden: verlengen is voor ons niet bespreekbaar. Wij hopen dat de andere partijen zich óók aan hun afspraak zullen houden!

GemeenteBelangen: ook nu Betrokken en Dichtbij!

Tegen gestemd opvang