Waarom GemeenteBelangen tegen de crisisnoodopvang heeft gestemd


Op donderdag 4 januari moest de raad een besluit nemen over de opvang van 150 vluchtelingen op het terrein achter de Brandweerkazerne aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel. Deze opvang is voor 6 maanden startend eind januari, begin februari.

Het proces in het kort: op 11 december ontving het college de oproep om Ter Apel te ontlasten, waarop het college op 13 december heeft besproken dat zij voornemens waren 150 van de 300 bedden die in de regio Hart van Brabant (11 samenwerkende gemeenten) nodig zijn, mee in te willen gaan vullen. Bij de raad werd dit op 14 december aangekaart tijdens een vertrouwelijk overleg.

Tegen gestemd opvang

Het college deed daarbij de belofte de raad verder op de hoogte te houden. Op 28 december ontvingen (slechts) 350 omwonenden een brief waarin werd aangegeven dat er opvang zou gaan komen en de mogelijkheid werd aangeboden om aanwezig te zijn tijdens een informatieavond op 2 januari. Ook stond in die brief meer informatie over de besluitvorming die gepland stond op woensdag 3 januari (het collegebesluit) en een extra raadsvergadering op 4 januari.

Deze brief ontvingen wij al van omwonenden en leden van GemeenteBelangen, nog voordat we als raadsleden de brief officieel hadden ontvangen.

Voor ons is dit een verkeerde start met de omwonenden. Uiteraard wil iedereen mensen in nood helpen, ook wij als GemeenteBelangen, maar dat moet wel in goed overleg gaan. Als je het proces goed wilt doorlopen neem je hiervoor de tijd, informeer je de omwonenden en de overige inwoners in Kaatsheuvel en onze andere kernen, ga je in gesprek met ondernemers en verenigingen.
Kijk je naar de mogelijkheden en kijk je waar de zorgen liggen en vooral hoe je die zoveel mogelijk kunt wegnemen. Zo zorg je voor draagvlak en ondersteuning van onze inwoners wat aan hen en vooral ook aan de vluchtelingen die gaan komen ten goede komt.

Tijdens de informatieavond bleek dan ook dat veel inwoners het gevoel hadden dat dit in korte tijd erdoorheen werd geduwd. Er waren veel emoties en heel veel vragen. Men kwam met de verwachting dat het college naar hun mening zou luisteren, dat men bij een meerderheid zou besluiten de opvang op deze wijze niet door te laten gaan. Dat bleek niet het geval, de burgemeester gaf aan dat het college de dag erna sowieso zou gaan besluiten om opvang te gaan organiseren.

De teleurstelling was groot, vanuit veel aanwezigen op de informatieavond werd uitgesproken dat zij geen vertrouwen meer in het college hadden.

De fractie van GemeenteBelangen heeft goed geluisterd naar de verschillende reacties. We hebben juist ook geprobeerd positieve reacties te horen, maar helaas waren die er bijna niet.
Na de bijeenkomst hadden we nog veel vragen:

  • Er zijn nog zoveel andere gemeenten die nog niets doen, hoe kunnen we dit besluit ondersteunen?
  • We vangen al 100 Oekraïners op in De Moer en 40 in de Theresiaschool, waarom nog meer?
  • We hebben al vluchtelingen opgevangen op de Droomgaard en in de Wetering, waarom nog meer? Deze crisis in Ter Apel duurt nu al maanden, waarom moet dit opeens zo snel?
  • Waarom kan dit wel snel en moeten inwoners en ondernemers soms maanden wachten op een vergunning?
  • Hoe kan het dat onze organisatie te weinig capaciteit heeft om de zaken voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen goed te kunnen regelen en kan dit nu wel?
  • Waarom wordt er niet een kleiner aantal vluchtelingen op een vaste locatie opgevangen, mogelijk voor langere tijd? We kunnen deze mensen dan beter en langer helpen en ze hoeven niet na een half jaar weer terug naar Ter Apel of naar een andere locatie.

Als fractie van GemeenteBelangen staan wij voor de belangen van onze inwoners. Zij stemden massaal op ons bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Door het handelen van de verschillende partijen na de verkiezingen, waarbij GemeenteBelangen in de oppositie is geduwd, is het vertrouwen van hen in de politiek afgenomen. Dit vertrouwen heeft nu wéér een grote deuk opgelopen.

Op 4 januari moesten wij als fractie en als raad een besluit nemen over deze opvang.
Maar: hoe kunnen wij als fractie dit besluit ondersteunen als er zo weinig tijd is om dit goed te kunnen besluiten, als er nog zoveel onduidelijk is, als er zoveel inwoners op tegen zijn en
als het proces zo slecht is doorlopen?

GemeenteBelangen staat erom bekend dat we mensen willen helpen. U komt ons overal tegen bij verschillende verenigingen, organisaties, evenementen, acties en ook al eerder bij de opvang van vluchtelingen in alle drie de kernen van onze gemeente. Wij willen daarom ook met nadruk de opmerking die tijdens de raadsvergadering door gemeenteraadsleden van een aantal andere partijen werd uitgesproken tegenspreken. Zij suggereerden dat wij tegen vluchtelingen zijn. Dat is zeker niet het geval. Wel vinden wij, als fractie, dat deze opvang, de grootte ervan, de snelheid en de procedure, kortom: de complete puzzel op dit moment niet passend is voor onze gemeente.

Dat is dan ook de reden waarom wij hebben tegengestemd tegen dit raadsvoorstel voor opvang van 150 vluchtelingen.

GemeenteBelangen: ook nu Betrokken en Dichtbij!