GemeenteBelangen strijdt voor Dorpshuis en sporthal waar de kern Loon op Zand recht op heeft


Donderdagavond 16 mei heeft de raad besloten over het financiële voorstel van het college voor de bouw van een Dorpshuis met een sportzaal in de kern Loon op Zand en de inrichting van de openbare ruimte. Voor de sloop van het huidige pand met sporthal is € 2.056.000,- gevraagd, voor de bouw € 14.219.000,-  en voor de inrichting van de buitenruimte nog eens € 1.430.000,-.  Flinke bedragen nog, naast de miljoenen die we in de afgelopen jaren al hadden uitgegeven, maar daar gaat het niet om.

Laten we in het kort toelichten wat we in ons betoog hebben aangegeven:

Besluit Dorpshuis LoonopZand

We zijn uiteraard begonnen met alle mensen die in de afgelopen jaren hard gewerkt hebben en nog werken aan de totstandkoming van het Dorpshuis te bedanken voor hun inzet. We hadden allemaal dezelfde droom: een dorpshuis waar alle inwoners en verenigingen samen konden komen met een sportzaal waar ook wedstrijden gehouden konden blijven worden.
Helaas is dit anders gelopen: door alle tegenslagen in het proces staan we nu voor een kleiner dorpshuis en een kleinere sportzaal waar sommige sportverenigingen geen wedstrijden meer kunnen houden. Dit is het toekomstbeeld voor de kern Loon op Zand, we bouwen immers voor de komende 40 tot 50 jaar; voor ons en onze kinderen, hun kinderen en hun kleinkinderen.

Op onze vragen wat de nieuwe tarieven gaan zijn hebben wij en ook de verenigingen nog steeds geen antwoord. Gaat het hier om een verdubbeling, verdrievoudiging of om nog hogere bedragen? Het is voor de verenigingen nog steeds onzeker of ze wel terug kunnen komen, of ze de nieuwe huur wel kunnen gaan betalen. Of de ruimtes passend zijn is ook nog de vraag, zo gaven de biljartverenigingen aan dat zij een veel te kleine ruimte op de eerste etage krijgen wat voor hen absoluut niet geschikt is. Ook de exploitatie vorm en de kosten daarvan zijn nog niet bekend. We weten niet of we heel veel hogere subsidies moeten gaan geven om überhaupt verenigingen terug te kunnen laten komen, waar de sportverenigingen nu en in de toekomst naartoe kunnen, wat de kosten gaan zijn voor de komende 40 jaar voor onze gemeente en of we dit wel kunnen dragen en zelfstandig kunnen blijven.

Als GemeenteBelangen hebben wij indertijd gestreden voor een vierde zaaldeel in de Werft in de kern Kaatsheuvel. We hebben vorig jaar bij het voorstel van het college om voor deze vorm te kiezen aangegeven dat onze keuze uitging naar het ook onderzoeken van een andere variant: het bouwen van een dorpshuis in het centrum en een sportaccommodatie op een andere locatie. Inwoners van Loon op Zand hadden zelf voorgesteld om de sportaccommodatie los te bouwen, bijvoorbeeld bij de voetbalvelden van Uno Animo. Daarmee zou een sporthal gebouwd kunnen worden waar wél alle sportverenigingen terecht kunnen, met de juiste afmetingen, ook voor sportwedstrijden. Wij vinden daarom dan ook dat het college de kern Loon op Zand tekort doet met dit plan.

Instemmen met dit plan, terwijl er nog zoveel vraagtekens zijn, is voor GemeenteBelangen dan ook niet mogelijk. GemeenteBelangen heeft namelijk wél een toekomstvisie: we willen een dorpshuis en we willen een sportaccommodatie, waar de huidige en de toekomstige inwoners en verenigingen van Loon op Zand recht op hebben en waar zij de komende 40 tot 50 jaar met veel plezier gebruik van kunnen maken.

Aangezien wij zeker het belang en de noodzaak zien hebben wij wel ingestemd met de motie over het onderzoek van de exploitatie van het nieuwe dorpshuis. Deze motie zorgt ervoor dat het college in het eerste kwartaal van 2025 een plan moet gaan voorleggen aan de raad over de te kiezen exploitatievorm. Daarnaast dient het college na de afronding van het definitieve ontwerp aan de raad een voorlopige indicatie te geven van de commerciële tarieven.

Wil je het hele betoog teruglezen? Klik dan hier: Betoog nieuw Dorpshuis Loon op Zand