Onderstaande reactie heeft ons raadslid Henk van Komen namens de fractie GemeenteBelangen gegeven tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 april 2022, waarbij de informateurs het advies gaven om een coalitie te gaan vormen met VVD, CDA, Pro3 en Voor Loon.

 

Voorzitter,

Natuurlijk is GemeenteBelangen teleurgesteld. GemeenteBelangen is niet alleen teleurgesteld over het in eerste instantie niet deelnemen aan het onderzoek naar een nieuwe coalitie, maar we zijn vooral teleurgesteld over de manier waarop deze coupe tot stand is gekomen.

GemeenteBelangen heeft bij de afgelopen verkiezingen een duidelijke  overwinning behaald met een derde van alle uitgebrachte stemmen en is van 6 naar 7 zetels gegaan en is daarmee op afstand de grootste partij in onze gemeenteraad.

De kiezer heeft gesproken in een moeilijke tijd waarin het, gezien de mindere opkomst, lastig is gebleken om de inwoners van onze gemeente naar de stembus te krijgen. Het vertrouwen in de politiek was blijkbaar al niet groot en met het negeren van de ver uit grootste partij met een duidelijke verkiezingswinst in de broekzak, zal het vertrouwen in de politiek er niet groter op worden.

Er is blijkbaar weinig respect voor de kiezer.

Na de duidelijke verkiezingswinst van afgelopen maart heeft GemeenteBelangen er voor gekozen om in alle openheid en transparantie het informatieproces in te gaan. Luisterend naar alle partijen hebben we er niet voor gekozen om als grote overwinnaar gelijk de rol van informateur en de formateur op te eisen. Er was in de afgelopen periode teveel gebeurd om daar zomaar aan voorbij te gaan en kort door de bocht een coalitie te smeden, daarvoor was het ijzer wat ons betreft nog net iets te heet.

Daar waar deze voorgeschiedenis met drie opgestapte wethouders en een coalitiewisseling voor GemeenteBelangen aanleiding was om open en transparant de informatie in te gaan, zijn anderen waarschijnlijk in achterkamertjes aan de slag gegaan, omdat een aantal partijen vreesden voor gevolgen van hun acties en gedrag in de afgelopen periode.

Toen onze wethouder per 1 januari ontslag nam hebben we bij de coalitiepartners aangegeven dat we, conform ons democratisch recht en in navolging van wat er ook bij de VVD is gebeurd, invulling wilden geven aan het GB wethouderschap door de reeds bekende beoogde wethouder.

Om allerlei voor ons nog steeds onduidelijke redenen, maar vooral de uitspraak “Dat kunnen we aan onze kiezers niet uitleggen” is ons toen de invulling van het wethouderschap geweigerd. In het belang van onze gemeente hebben we er toen niet voor gekozen om de coalitie te beëindigen, met alle negatieve gevolgen van dien, maar ons te richten op de verkiezingen. Achteraf, gezien de huidige ontwikkelingen, wellicht een moreel juist besluit maar strategisch onhandig.

Bij de gesprekken met onze coalitiepartners hebben we het steeds gehad over loyaliteit en collegialiteit en het belang van de inwoners van onze gemeente. Ook die waarden hebben we in alle gesprekken met de informateurs benadrukt. Daarmee aangevend dat we dat, bij het in januari opnieuw invullen van het GemeenteBelangen wethouderschap, belangrijk vonden en dat we dat nog steeds belangrijk vinden. We gaan en staan nog steeds voor een loyaal en collegiaal college en een loyale en collegiale coalitie.

Daarbij heeft GemeenteBelangen vooraf bij de informateurs aangegeven geen enkele partij uit te willen sluiten om mee samen te willen werken. We hebben wel een voorkeur variant aangegeven voor een stabiele coalitie voor de komende 4 jaren.

In de voorbije jaren heeft GemeenteBelangen laten zien dat ze op lokaal niveau weet wat er speelt en voor de belangen van inwoners, ondernemers, verenigingen en vrijwilligers opkomt. Dat is gewaardeerd door de kiezer en dat laat de verkiezingsuitslag ook zien. Het getuigt van disrespect van de kiezer en de verkiezingsuitslag als daarna de grootste partij wordt buiten gesloten.

Daarnaast heeft GemeenteBelangen de afgelopen jaren steeds een belangrijke rol als bruggenbouwer vervult, naar zowel partijen in de coalitie als in de oppositie, om op die manier breed gedragen raadsbesluiten tot stand te brengen in het belang van onze inwoners.

Een aantal partijen had niet verwacht dat GemeenteBelangen zo sterk uit de verkiezingen zou komen en vreesden voor gevolgen van het niet loyale en niet-collegiale gedrag van de afgelopen maanden en zijn waarschijnlijk de achterkamer ingedoken. De informatie verwerd daarmee tot een schijn vertoning die niet is doorzien door de informateurs.

GemeenteBelangen had er ook voor kunnen kiezen om op voorhand onze voorkeurpartijen te benaderen en zo vooraf onze voorkeurcoalitie veilig te stellen, maar dat  hebben we niet gedaan. Het vertrouwen in het gezond verstand en de politieke ervaring en het morele besef van de informateurs was groot, zodat we nimmer gedacht hebben aan de weg van de achterkamer.

Dus niet alleen teleurgesteld in het negeren van de grootste partij met een duidelijke verkiezingswinst, waardoor het woord kiezersbedrog op zijn plaats lijkt, maar ook teleurgesteld over de mogelijke achterkamertjes politiek en dat de informateurs dat niet hebben doorzien.

De kiezer is bedrogen, GemeenteBelangen voelt zich bedrogen en de lokale politiek is verworden tot achterkamerpolitiek met argumenten van partijen die veranderen zodra dat beter uitkomt.

Toen we als GemeenteBelangen een appel deden op de loyaliteit en collegialiteit van onze coalitiepartners, bij het invullen van het ons rechtens toegekende wethouderschap, in een tijd van grote vraagstukken en onderbezetting van het college werd het argument gebruikt; we moeten het wel aan onze kiezers kunnen uitleggen.

We vragen ons af hoe je met droge ogen aan de kiezers kunt uitleggen dat er een coalitie komt met 2 verliezende partijen, en 2 partijen die geen zetel gewonnen hebben en normaal gezien lijnrecht tegenover elkaar staan. De beoogde coalitie heeft geen meerderheid aan stemmen in de kern Kaatsheuvel, hetgeen nog meer vraagtekens zet bij het voorstel van de informateurs over de eerst te onderzoeken coalitie.

De partijen die nu een coalitie willen gaan vormen gebruiken nu ook de termen loyaliteit en collegialiteit en dat komt dan hard aan bij GB.

We zijn weliswaar teleurgesteld, maar nog steeds strijdvaardig en bereid om in het belang van onze gemeente een coalitie te vormen die recht doet aan de uitslag van de verkiezingen en met een partij of partijen die werkelijk integriteit, loyaliteit en collegialiteit hoog in het vaandel heeft staan.